Kontinuirani rad na podizanju svesti o bezbednosti dece na internetu

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije Tatjana Matić izjavila je danas da je Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu primio više od 26.000 poziva, mejlova i poruka, a od obrađenih preko 5.000 predmeta utvrđeno je da postoje 342 krivična dela zloupotrebe dece na internetu.

Ilustracija, deca na internetu, foto: pixabay.com
Ilustracija, deca na internetu, foto: pixabay.com

Matić je, na svečanosti povodom Dana bezbednosti na internetu, naglasila da je obeležavanje tog dana od izuzetnog značaja kako bi se afirmisalo korišćenje interneta i drugih informaciono-komunikacionih tehnologija, sa naglaskom na pravilnoj selekciji sadržaja i bezbednosti.

Ona je istakla da je neophodno da se svim korisnicima interneta, a posebno mladima, usadi svest o vrednosti modernih tehnologija, kao i o bezbednosnim rizicima o kojima bi trebalo voditi računa.

Resorno ministarstvo kontinuirano radi na preduzimanju delatnosti čiji je cilj podizanje svesti o bezbednosti dece na internetu i razvoju digitalne pismenosti, kako dece i mladih, tako i njihovih roditelja i nastavnika, poručila je Matić.

Prema njenim rečima, ova materija je regulisana Uredbom o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju komunikacionih tehnologija, kao i Izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj bezbednosti iz 2019. godina.

Zaštita dece na internetu, kako je objasnila, sprovodi se kroz aktivnosti Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, koji je formiran u cilju unapređenja ovog sektora i predstavlja jedini institucionalni mehanizam u regionu koji se bavi prevencijom i reagovanjem na ugrožavanje dece u digitalnom okruženju.

Prema njenim rečima, deca i građani Srbije imaju besplatnu mogućnost da se obrate Centru na kontakt telefon ili putem platforme Pametno i bezbedno, kako bi dobili savet u vezi sa zaštitom na internetu, pri čemu taj centar održava i vebinare i prezentacije za decu, roditelje, nastavnike i zdravstvene radnike.

Matić je podsetila na to da je u okviru programa zaštite dece na internetu Minitarstvo sprovelo četiri godišnje školske kampanje za pametnu i bezbednu upotrebu novih tehnologija u obrazovanju – „IT karavan“, u kojima je neposredno učestvovalo više od 13.000 đaka iz 83 osnovne škole, a ova praksa je prekinuta zbog pandemije koronavirusa.

Ona je navela da je Ministarstvo učestvovalo u Digitalnoj ekspediciji, organizovalo Dan devojčica i tradicionalno sprovodilo konkurs za Digitalni čas, pri čemu su raspisani i konkursi na temu izrade aplikacija za mobilne platforme u cilju postizanja bezbednosti dece na internetu 2018. godine.

Ove godine je, u saradnji sa Radio-televizijom Srbije, pokrenuta medijska kampanja koja upućuje na mere zaštite i opasnosti na internetu, istakla je Matić.

Na konferenciji su održana dva panela „Bezbednost dece na internetu“ i „Stereotipi u oglašavanju i uticaj marketinga na decu“, uz učešće predstavnika vodećih telekomunikacionih kompanija i Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu.

Svečanost je održana u TC Ušće u Beogradu u organizaciji Unicefa i uz podršku resornog ministarstva.

Direktorka Unicefa u Srbiji Dejana Kostadinova poručila je da je zaštita prava dece na internetu nova pojava koja preuzima primat u modernom društvu.

Komitet za prava deteta je prošle godine usvojio Opšti komentar o pravima deteta u digitalnom okruženju, koji pruža smernice vladama zemalja potpisnica o pravima i merama bezbednosti dece u virtuelnom svetu, napomenula je Kostadinova.

Ona je naglasila da sve veća upotreba interneta može dovesti decu u veći rizik od štetnih stvari poput seksualnih eksploatacija i vršnjačkog zlostavljanja, te istakla da je u interesu vlada, roditelja, škola i organizacija da se taj rizik ublaži imajući u vidu ranjivost dece i njihova prava na izražavanje.

Izvor: Vlada Republike Srbije

#Pročitajte i