Radio Bubamara Svrljig

Marketing

01: Reklamni spotovi

01

REKLAMNI SPOT

60 sekundi

1 emitovanje

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

02

REKLAMNI SPOT

60 sekundi

1 emitovanje za 1 mesec

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

03

REKLAMNI SPOT

60 sekundi

3 emitovanja za 1 mesec

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

04

REKLAMNI SPOT

60 sekundi

5 emitovanja za 1 mesec

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

05

REKLAMNI SPOT

90 sekundi

10 eimotvanja za 1 mesec

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

02: REKLAMNI SPOTOVI U POJEDINIM EMISIJAMA:

01

SPONZOR TAČNOG VREMENA

20 sekunde

20 x dnevno

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

02

REKLAMNI SPOT U DNEVNIM EMISIJAMA

60 sekundi

5 x dnevno za 1 mesec

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

03

REKLAMNI SPOT U NEDELJNIM EMISIJAMA

60 sekundi

5 x dnevno za 1 mesec

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

04

GENERALNI SPONZOR PROGRAMA

60 sekundi

20 x dnevno

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

03: GOSTOVANJE NA PROGRAMU RADIJA BUBAMARE SVRLJIG:

01

GOSTOVANJE U RADIJU

15 minuta

15 minuta

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

02

GOSTOVANJE U RADIJU

30 minuta

30 minuta

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

03

GOSTOVANJE U RADIJU

45 minuta

45 minuta

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

04

GOSTOVANJE U RADIJU

60 minuta

1 sat

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

05: IZRADA REKLAME U STUDIJU RADIJA BUBAMARE SVRLJIG:

01

IZRADA REKLAMNOG SPOTA

60 sekundi

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

02

IZRADA REKLAMNE MASKE

10 sekundi

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

06: CENE POZDRAVA ŽELJA I ČESTITKI:

01

OBIČAN POZDRAV

1x SE ČITA TEKST

jedno emitovanje

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

02

SPECIJALNI POZDRAV

2x SE ČITA TEKST

jedno emitovanje

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

03

EKSTRA SPECIJALNI POZDRAV

3x SE ČITA TEKST

jedno emitovanje

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

04

POSLOVNA ČESTITKA

2x SE ČITA TEKST

jedno emitovanje

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

05

STRANAČKA ČESTITKA

2x SE ČITA TEKST

jedno emitovanje

zatražite ponudu

Marketing

Ovo polje nije obavezno, ali ukoliko imate već audio reklamu, dodajte je u ovom delu formulara.

To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

Preduzeće za uslužnu i informativnu delatnost Bubamara D.O.O.
Ulica: Vasilija Anđelkovića Albanca 50/a, 18360 Svrljig, Srbija.
Telefon: +381 18 821 935
PIB: 104007794, MB: 06071546, ŽIRO RAČUN: 325-9500800000597-04
Email: radiobubamara@hotmail.com
Web: www.radiobubamara.RS