Radionica ,,Pravni okvir i potencijali za razvoj ruralnog turizma“

U sredu, 29. marta 2023. godine, u 11 časova, u sali Centra za turizam, kulturu i sport prof. dr Sreten Petrović Iče, biće održana radionoca na temu ,,Pravni okvir i potencijali za razvoj ruralnog turizma“.

Na radionici će biti prezentovan postupak kategorizacije, prava i obaveze, kao i program IPARD sa naglaskom na meru 7 – razvoj ruralnog turizma.

Cilj ovog programa je pružanje pomoći kroz subvencije i kreditiranje projekata vezanih za izgradnju i uređenje turističkog smeštaja

Radionica se organizuje u saradnji RRA Jug i Ministarstva za turizam i omladinu Republike Srbije.

Predavači: Dragica Radović, sektor turističke inspekcije, Aleksandra Brzaković, GU Niš, Predrag Ranić, RRA Jug.

AGENDA: https://kcsvrljig.rs/wp-content/uploads/2023/03/20230329_Svrljig_Program-Ruralni-turizam.pdf

#Pročitajte i