Broj stoke, stanje 01.12.2022.

Prema podacima prikazanim u ovom saopštenju, u Republici Srbiji, sa stanjem na dan 1. decembra 2022, u odnosu na stanje na dan 1. decembra 2021, manji je ukupan broj goveda (za 6,9%), svinja (za 7,0%), koza (za 1,7%) i živine (za 3,5%), dok je veći ukupan broj ovaca (za 1,5%).

Prema podacima prikazanim u ovom saopštenju, u Republici Srbiji, sa stanjem na dan 1. decembra 2022, u odnosu na stanje na dan 1. decembra 2021, manji je ukupan broj goveda (za 6,9%), svinja (za 7,0%), koza (za 1,7%) i živine (za 3,5%), dok je veći ukupan broj ovaca (za 1,5%).

Goveda se najviše gaje u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (45,1% u odnosu na ukupan broj goveda na teritoriji Republike Srbije), a svinje u Regionu Vojvodine (42,5%).

U odnosu na desetogodišnji prosek (2012–2021), ukupan broj goveda manji je za 11,0%, svinja za 11,9%, koza za 6,3% i živine za 10,7%, a veći je broj ovaca za 1,9%.

Konačni podaci o broju stoke po vrstama i kategorijama, kao i podaci o bilansu stoke i stočnoj proizvodnji, biće objavljeni u aprilu mesecu tekuće godine.

Broj stoke na dan 1. decembra 2022. godine – prethodni rezultati

Republika Srbija
ukupnoSrbija – severSrbija – jug
svegaBeogradski regionRegion VojvodinesvegaRegion Šumadije i Zapadne SrbijeRegion Južne i Istočne SrbijeRegion Kosovo i Metohija
Goveda, broj79984428541741464243953514427361058153369
Indeks, 1.12.2021 = 10093.194.291.194.892.492.292.9
Svinje, broj2666983124752711514311323841419456922050497406
Indeks, 1.12.2021 = 10093.092.786.393.493.294.391.4
Ovce, broj17208263441616182728233413766651075736300929
Indeks, 1.12.2021 = 100101.5100.195.8101.1101.9102.1101.0
Koze, broj191703545546870476841371496717269977
Indeks, 1.12.2021 = 10098.397.094.197.598.8100.097.7
Živina, broj1481709662699516209635648988854714560991432448002
Indeks, 1.12.2021 = 10096.599.791.7100.794.394.195.1

Metodološka objašnjenja

Podaci za 2022. godinu dobijeni su sprovođenjem Ankete o poljoprivrednoj proizvodnji – stočarska proizvodnja (APP), na uzorku. Okvir za izbor uzorka je formiran na osnovu Statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava. Uzorak je stratifikovan prost slučajan. Veličina uzorka je 7 493 gazdinstava (1,3% od ukupnog broja poljoprivrednih gazdinstava), od kojih 7 203 jesu porodična gazdinstva.

Teritorijalna podela izvršena je u skladu sa Uredbom o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica („Službeni glasnik RS“, br. 109/09 i 46/10).

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za Region Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.

Skraćena verzija metodologije nalazi se na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku: https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/

#Pročitajte i

#Pratite nas