Broj stoke, stanje 01.12.2022.

Prema podacima prikazanim u ovom saopštenju, u Republici Srbiji, sa stanjem na dan 1. decembra 2022, u odnosu na stanje na dan 1. decembra 2021, manji je ukupan broj goveda (za 6,9%), svinja (za 7,0%), koza (za 1,7%) i živine (za 3,5%), dok je veći ukupan broj ovaca (za 1,5%).

Prema podacima prikazanim u ovom saopštenju, u Republici Srbiji, sa stanjem na dan 1. decembra 2022, u odnosu na stanje na dan 1. decembra 2021, manji je ukupan broj goveda (za 6,9%), svinja (za 7,0%), koza (za 1,7%) i živine (za 3,5%), dok je veći ukupan broj ovaca (za 1,5%).

Goveda se najviše gaje u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (45,1% u odnosu na ukupan broj goveda na teritoriji Republike Srbije), a svinje u Regionu Vojvodine (42,5%).

U odnosu na desetogodišnji prosek (2012–2021), ukupan broj goveda manji je za 11,0%, svinja za 11,9%, koza za 6,3% i živine za 10,7%, a veći je broj ovaca za 1,9%.

Konačni podaci o broju stoke po vrstama i kategorijama, kao i podaci o bilansu stoke i stočnoj proizvodnji, biće objavljeni u aprilu mesecu tekuće godine.

Broj stoke na dan 1. decembra 2022. godine – prethodni rezultati

Republika Srbija
ukupno Srbija – sever Srbija – jug
svega Beogradski region Region Vojvodine svega Region Šumadije i Zapadne Srbije Region Južne i Istočne Srbije Region Kosovo i Metohija
Goveda, broj 799844 285417 41464 243953 514427 361058 153369
Indeks, 1.12.2021 = 100 93.1 94.2 91.1 94.8 92.4 92.2 92.9
Svinje, broj 2666983 1247527 115143 1132384 1419456 922050 497406
Indeks, 1.12.2021 = 100 93.0 92.7 86.3 93.4 93.2 94.3 91.4
Ovce, broj 1720826 344161 61827 282334 1376665 1075736 300929
Indeks, 1.12.2021 = 100 101.5 100.1 95.8 101.1 101.9 102.1 101.0
Koze, broj 191703 54554 6870 47684 137149 67172 69977
Indeks, 1.12.2021 = 100 98.3 97.0 94.1 97.5 98.8 100.0 97.7
Živina, broj 14817096 6269951 620963 5648988 8547145 6099143 2448002
Indeks, 1.12.2021 = 100 96.5 99.7 91.7 100.7 94.3 94.1 95.1

Metodološka objašnjenja

Podaci za 2022. godinu dobijeni su sprovođenjem Ankete o poljoprivrednoj proizvodnji – stočarska proizvodnja (APP), na uzorku. Okvir za izbor uzorka je formiran na osnovu Statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava. Uzorak je stratifikovan prost slučajan. Veličina uzorka je 7 493 gazdinstava (1,3% od ukupnog broja poljoprivrednih gazdinstava), od kojih 7 203 jesu porodična gazdinstva.

Teritorijalna podela izvršena je u skladu sa Uredbom o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica („Službeni glasnik RS“, br. 109/09 i 46/10).

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za Region Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.

Skraćena verzija metodologije nalazi se na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku: https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/

#Pročitajte i