Od 17. decembra stupa na snagu nova izmena za energetski ugrožene kupce

Novom uredbom o energetski ugroženim kupcima stupa na snagu 17.12.2022. godine i donosi mnoge izmene. 

Struja, autor: Radio Bubamara
Struja, autor: Radio Bubamara

Neke od izmena su povećani limit ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva i to 21.074,68 sa jednim članom domaćinstva, sa dva 33.402,13, sa tri 45.729,58, sa četiri 58.057,03, sa pet članova 70.384,48, sa šest članova 82.711,93 i za domaćinstva sa više od šest članova za svakog dodatog člana dodaje se 12.327,45 dinara. 

Po pitanju imovnog stanja do sada se uzimalo u obzir da onaj koji aplicira za status energetski ugroženog kupca nije smeo da poseduje dve stambene jedinice u svojini. Ta odluka ostaje na snazi i dok se sada uzima u obzir i kvadratura za:

  • jednočlano domaćinstvo do 40 m2;
  • dvočlano 58 m2;
  • tročlano 66 m2;
  • četvoročlano 74 m2;
  • petočlano 87 m2;
  • šestočlano i veće domaćinstvo 96 m2.

Seosko domaćinstvo može imati u svojini jednu stambenu jedinicu i stiče status energetski ugroženog kupca, bez obzira na površinu te stambene jedinice. 

Domaćinstva čiji su članovi ostvarili pravo na novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica stiče status energetski ugroženog kupca, po osnovu akta nadležnog organa o stečenom pravu.

Takođe, veoma je bitno reći da domaćinstvo na osnovu zdravstvenog stanja stiče status energetski ugroženog kupca, ako član domaćinstva koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, za čiji rad je potrebno napajanje iz elektrodistributivne mreže i kome obustavom isporuke električne energije može biti ugrožen život ili zdravlje. Za sticanje statusa energetski ugroženog kupca ne primenjuju se odluke o visini mesečnog prihoda domaćinstva i imovno stanje. 

Na teritoriji Svrljiga oko 400 domaćinstva ostvaruje status energetski ugroženog kupca. 

Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti OU Svrljig obaveštava građane da je počela obnova statusa energetski ugroženog kupca i podnošenje novih zahteva.

Napomena: Uredba je objavljena u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, br. 137/2022. od 9.12.2022. godine, a stupa na snagu 17.12.2022. godine.

Autor: Portal ,,Svrljiške novine“ 

#Pročitajte i