POVEĆANJE: MILETIĆ TRAŽI PRODUŽETAK PORODILJSKOG BOLOVANJA ZA SVE MAJKE

Narodni poslanik i predsednik USS Milija Miletić zatražio je da se zakonski okviri u vezi sa porodiljskim bolovanjem produže na 18 meseci za prvo dete, 24 meseci za drugo dete i 30 meseci za treće dete.

Miletić, foto: Narodna skupština Republike Srbije
Miletić, foto: Narodna skupština Republike Srbije

Da li će imati mogućnost da se porodiljsko produži za još tri ili šest meseca. Mogu da podsetim da porodiljsko kreće za majke najkasnije 45 dana, a najranije 30 dana pre termina porađaja. Na taj način kada dete navrši deset meseci – majka treba da se vrati na posao. Imamo situacije da neke porodilje žive same, da su samohrane majke i nemaju mogućnosti da ostave decu, a dosta njih doje svoje bebe do godinu dana starosti deteta, poručio je Miletić.

Miletić je zatražio da se porodiljama za prvo dete poveća porodiljsko bolovanje za tri meseca, odnosno šest meseci za drugo dete, dok bi za treće dete porodiljsko odsustvo trebalo biti 30 meseci, odnosno dve i po godine.

Takođe, Miletić je tražio da se porodiljama usaglasi i finansijsko davanje – porodiljsko sa povećanjem minimalne zarade. 

Narodni poslanik Milija Miletić poručio je da se ovo odnosi na sve porodilje u Srbiji, bez obzira gde one žive.

#Pročitajte i