Obaveštenje za javnost OU Svrljig

Obaveštavaju se zainteresovani organi i zainteresovana javnost da je podnet zahtev o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Pogona za proizvodnju obuće, na katastarskoj parceli 73 i 75 k.o. Đurinac, na teritoriji opštine Svrljig nosioca projekta ,,EUROCOMFORT JUG“ d.o.o. Svrljig, Jocina 47/1, 18360 Svrljig.

Opština Svrljig, zastava Srbije i Opštine, foto: M.M. / Radio Bubamara Svrljig
Opština Svrljig, zastava Srbije i Opštine, foto: M.M. / Radio Bubamara Svrljig

Saglasno članu 10. Zakona proceni uticaja na životnu sredinu, ovaj organ će obezbediti JAVNI UVID u predmetnu dokumentaciju u prostorijama Opštinske uprave Svrljig, u ulici Radoslava Golubovića Gruje broj 31, kancelarija br.7, periodu od 26.12.2023. god. do 11.01.2024. god, u vremenu od 07.00 do 15.00 časova i na zvaničnom sajtu Opštine Svrljig.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o zahtevu za odlučivanje odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu. Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o Zahtevu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta „EUROCOMFORT JUG“ d.o.o. u roku od deset dana, a najkasnije 11. januara 2024. godine do 15:00 časova.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

#Pročitajte i