Obeležavanje Svetskog dana stanovništva

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije saopštilo je da se Svetski dan stanovništva obeležava svake godine 11. jula kako bi se skrenula pažnja na neke od gorućih izazova i pitanja sa kojima se suočava populacija na globalnom nivou.

11. jul - Svetski dan stanovništva
11. jul – Svetski dan stanovništva

Ovaj dan ustanovile su Ujedinjene nacije 1987. godine, povodom rođenja 5-milijarditog stanovnika planete Zemlje.

Broj stanovnika na našoj planeti u novembru 2022. godine prešao je osam milijardi, a predviđanja su da će do sredine ovog veka, 2050. godine, na svetu živeti 9,7 milijardi ljudi.

Rastući problemi koji se vezuju za globalni porast stanovništva i dalje upozoravaju na glad i nemaštinu koji pogađaju stanovnike najsiromašnijih delova planete, koji su po pravilu praćeni kršenjem osnovnih ljudskih prava, od ponižavajućeg položaja žena koje ne mogu slobodno da donose odluke o svom reproduktivnom zdravlju, do trgovine ljudima i radne eksploataciije maloletne dece.

Današnji svet odlikuje neravnomeran demografski razvoj, bipolarnost u prirodnom i migracionom kretanju stanovništva, uz dodatno opterećenje socijalnim, političkim i bezbednosnim tenzijama.

Upadljivi rast stanovništva praćen velikim promenama u stopama fertiliteta i ubrzanom urbanizacijom, posebno se odražava na oblast poštovanja ljudskih i manjinskih prava.

Što se Srbije tiče, prema poslednjem popisu stanovništva, proces demografskog starenja vidljiv je u rastućem udelu starijih u ukupnom stanovništvu sa prosečnom starošću od 43,8 godina, što nas svrstava među najstarije u Evropi.

Starenje stanovništva od nas iziskuje da se nastavi rad na merama politika aktivnog starenja, da se posveti posebna pažnja i briga porodici u društvu, kao i podstiče međugeneracijska saradnja i solidarnost.

Naravno, mere demografske obnove, koje su počele davati rezultate, i dalje će biti na visokom mestu u agendi rada Vlade Republike Srbije.

Takođe, naše društvo u svom primarnom cilju i nadalje će imati i mlade ljude.

Mladi moraju da zauzmu snažniju ulogu u našem društvu, a da bi to postigli svi moramo energično raditi na kreiranju prostora koji će pružiti šansu mladim ženama i muškarcima za njihov kontinuiran lični i društveni rast i razvoj.

Na Svetski dan stanovništva Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u čijoj su nadležnosti pitanja poštovanja ljudskih prava, uključujući sve segmente zaštite prava različitih društvenih grupa, posebno ranjivih, poručuje da zaštita i dobrobit svakog čoveka mora da bude najviša vrednost i u centru državnog interesa, a poštovanje ljudskih prava, solidarnost među državama i ljudima osnov za održivu stabilnost i prosperitet našeg regiona, Evrope i sveta, navodi se u saopštenju.

#Pročitajte i