Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije saopštilo je da su raspisani javni konkursi za prijem lica iz građanstva na pozicije civilnih lica u Upravi za telekomunikacije i informatiku i Centralnoj logističkoj bazi.