Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije raspisalo je, treću godinu zaredom, javni poziv za dodelu godišnjih priznanja za unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.