POLITIKA: Izgradnja, vodosnabdevanje, subvencije i zapošljavanje

Na pretprošloj sednici Skupštine opštine Svrljig Ujedinjena seljačka stranka predložila je skupštini da donese zaključaj o projektnim zadacima koji se tiču izgradnje i adaptacije objekata, subvencija i podsticaja za početak poslovanja i konkurisanja za sredstva kod Nacionalnog investicionog plana za period od 2020. – 2025. godine.

SO Svrljig, foto: RBS
SO Svrljig, foto: RBS

Ovaj zaključak se tiče najpre vodosnabdevanja rekonstrukcije preostalog dela vodovodne mreže u gradskom naselju Svrljig, za šta je projektna dokumentacija u izradi, kako se navodi u saopštenju USS. Takođe, radiće se na rekonstrukciji postojećih vodovodnih mreža u seoskim naseljima i to: Niševac, Galibabinac, Davidovac, Beloinje, Lalinac, Grbavče, Prekonoga, Manojlica, Guševac i sva seoska naselja koja se obrate sa zahtevom za rekonstrukciju. Plan je da se izgradi dubinski bunar u Svrljigu, Đurincu, Ribaru, Drajincu i Plužini. 

Ideja je da se gradi kolektor za otpadne vode iz gradskog naselja i da se ispita i projektuje najpovoljnija lokacija akomulacije za vodosnabdevanje.

Takođe, predstavljen je Program zapošljaavanja i razvoj privrede.

U periodu od 2020. do 2025. godine planiraju se aktivnosti za povećanje broja upošljenih lica na teritoriji opštine Svrljig i sprečavanje odliva stanovništva. Za to će biti opredeljena sredstva konkretno za uređenje industrijske zone, kao i za prevođenje namene i adaptaciju objekata u seoskim područjima koja su u vlasništvu opštine Svrljig, a koja će služiti za otvaranje novih radnih mesta uz saradnju sa NSZ.

U prethodnom periodu započeta je saradnja sa RAS agencijom u cilju prodaje i ustupanja postojećih proizvodnih hala u vlasništvu. Na ovaj način su svi poslovni prostori na teritoriji opštine Svrljig na evidenciji za stavljanje u promet i pogon potencijalnim investitorima. Kao podsticaj razvoju privrede podneta je inicijativa Skupštini Republike Srbije za podršku postojećim preduzećima u cilju uvećanja broja upošljenih ili povećanje ličnog dohodka, kroz smanjenja poreskih davanja prema republičkom budžetu, a kao povoljnost koju bi imale nerazvijene opštine, stoji u dokumentu USS koji je dostavljen kao dopuna dnevnog reda na pretposlednjoj sednici.

PUTEVI KOJI ĆE SE REKONSTRUISATI I GRADITI 

 1. Guševac – Vlahovo – Lukovo, do Mučibabe
 2. Burdimo – Tijovac
 3. Izvor Reka – Izvor selo
 4. Lalinac – Plužina
 5. Put kroz Okruglicu
 6. Niševac – Varoš – Mečji do
 7. Palilula – Svrljiška Topla
 8. Drajinac – Svrljiški Miljkovac
 9. Radmirovac, kružni put
 10. Put kroz Galibabinac
 11. Put kroz Manojlicu
 12. Popšica – Pirkovac – Labukovo, ka Radenkovcu
 13. Vetrila – Galibabinac
 14. Gojmanovac – Kravlje

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI – VISOKOGRADNJA

 1. Rekonstrukcija zgrade Centra za turizam, kulturu i sport
 2. Rekonstrukcija zelene pijace
 3. Uređenje i rekonstrukcija zdravstvenih ambulanti i isturenih odeljenja osnovne škole u seoskim naseljima
 4. Izgradnja centralnog sistema grejanja koji obuhvata: OŠ ,,Dobrila Stambolić“, SSŠ ,,Dušan Trivunac Dragoš“, PU ,,Poletarc“, JKSP ,,Svrljig“ i objekte Opštinske uprave Svrljig
 5. Podrška u obezbeđivanju tehničke dokumentacije za osnivanje Gerontološkog centra
 6. U toku je dogradnja PU ,,Poletarac“. Proširenje prostora za decu omogućuje ukidanje liste čekanja

SPORT I REKREACIJA

 1. Završetak radova na sportskoj hali
 2. Izgradnja teniskih terena
 3. Izgradnja terena za mali fudbal
 4. Rekonstrukcija postojećih terena za košarku i rukomet

PUTNA INFRASTRUKTURA U OBLASTI TURIZMA

 1. Putni pravac Kopajkošara – Kamenički Vis
 2. Galibabinac – Davidovac prema planini Devici
 3. Beloinje – Pleš – uređenje staza
 4. Izgradnja pristupnog puta do sela Prekonoga od Prekonoške pećine
 5. Izgradnja pristupnog puta od sela Prekonoga do lokacije Rumenjak, arheološkog nalazišta, rimske vile i crkve Sv. Nikole
 6. Izgradnja pristupnog puta od centra Kopajkošare do ulaza u pećinski komples Samar
 7. Izgradnja puta od regionalnog puta drugog A reda do ,,Vrela“ u selu Okruglica
 8. Uređenje pirstupnog puta i prostora oko crkve Sv. Trojice u Grbavču
 9. Izgradnja staze do starog grada Svrljiga sa severne strane grebena Svrljig grad iz pravca KO Varoš i izgradnja ,,Via ferate“ sa južne strane odseka zi pravca KO Niševac
 10. Uređenje arheološkog nalazišta ,,Timacum maius“ u ataru sela Niševac
 11. Rekonstrukcija puta u selu Izvor do crkve Sv. Petka
 12. Rekonstrukcija puta od regionalnog puta prema selu Periš do mesta ,,Kladenci“
 13. Rekonstrukcija puta od sela Crnoljevica prema mestu ,,Pleš“
 14. Rekonstrukcija putnog pravca od sela Lozan prema potezu ,,Bare“.

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE ZA POTREBE TURIZMA

 1. Izgradnja planinarskog doma kapaciteta 30 mesta u ataru Niševca, na samom ulazu u Niševačku klisuru sa svom potrebnom pratećom infrastrukturom, parking mestima, vizitorskim centrom, pristupnim putem
 2. Rekonstrukcija kamene zgrade u centru sela Niševac
 3. Izgradnja kamp odmarališta u ataru sela Periš, kod ponora Svrljiškog Timoka, Pandirala, sa izgrađenim mestima za parkiranje, objektom za upravljanje samog kamp odmarališta, toaletima, strujom vodom i pristupnim putem i kanalizacijom
 4. Pirkovac, rekonstrukcija objekta škole u prirodi u sastavu manastira Sv. Arhangel Gavrilo, kao i uređenje lečilišta na istoj lokaciji
 5. Finansijska pomoć za adaptaciju prostora domaćinstvima koja se bave seoskim turizmom

Prioritet u projektnim aktivnostima je VODOSNABDEVANJE, ZAPOŠLJAVANJE, INVESTICIONI PROJEKTI U OBLASTI PRIVREDE.

Ovom inicijativom pozivamo građane opštine da daju sugestije i zajedno dopunimo plan razvoja, stoji u saopštenju USS koje smo vam preneli u celosti.

#Pročitajte i